KANALSØGNING

Kanalsøgning på dit tv

Det er bedst, hvis du følger den vejledning, der fulgte med dit tv – du kan måske finde en vejledning på producentens hjemmeside.

Kan du ikke finde en vejledning, så prøver vi at give dig lidt hjælp her.

Kanalsøgning

Gå ind i opsætnings-menuen på dit tv. Knappen til menuen kan hedde noget forskelligt afhængig af, hvilket tv og hvilken fjernbetjening, du har. Her kan du se 3 eksempler:

Kanalsøgning
Kanalsøgning

Se menuen igennem og find et punkt, der omhandler: Udsendelse, Opsætning eller Kanalopsætning. Her skal du starte en automatisk indlæsning af kanaler.

Kanalsøgning

Kan du vælge mellem Digital og Analog indlæsning, skal du vælge Digital.

Kanalsøgning

Bliver du bedt om at vælge Operatør, skal du vælge YouSee.

Kanalsøgning

Indtast Frekvensnummer og Netværks-id for at begynde indlæsningen af dine tv-kanaler.

*Netværks ID for medlemmer af DitNet:

Fuldpakke: 100

Mellempakke: 101

Grundpakke: 102

Bland Selv/Tilkøbte kanaler: 111

Andre informationer dit tv måske skal bruge:

Frekvens: 450 MHz (450000 kHz)

Modulation: 64 QAM

Symbol rate: 6875

Kanalsøgning

Start søgningen – til sidst får du besked på skærmen, når kanalerne er opdaterede.

*Bemærk! Enkelte TV benytter 00 foran netværks ID’et.