TILMELDING

Ønsker du at blive medlem af foreningen?

Tilmelding kan ske via vores selvbetjening

Tilslutningsprisen er inkl. stiklednings-installation (men ekskl. nedgravning på privat grund), udgør som standard kr. 1.495 inkl. moms i foreningens forsyningsområde.

Det er en forudsætning, at tilslutningen kan finde sted uden yderligere udbygning af anlægget.

Har adressen tidligere været tilsluttet, udgør prisen kr. 495 inkl. moms.

Det er en forudsætning, at stikledningsinstallationen er intakt.

Standardprisen kan afvige ved nybyggeri og i nye entrepriseområder.

Tilmelding

Tilmelding