UDMELDELSE

Ny udbyder

Betingelser

Opsigelsen er først gældende, når du modtager en bekræftelse fra kontoret. Ved opsigelse lukkes signalforsyningen ved udgangen af indeværende kontingentperiode, medmindre andet aftales ifm. opsigelsen. Dato for lukningen oplyses på bekræftelsen.